Η Εταιρεία

 

Σχετικά με εμάς

Η τεχνική εταιρεία Ι.S.A A.E ιδρύθηκε το 1981 με σκοπό να προσφέρει τις τεχνικές της υπηρεσίες καθώς και την 35ετή εμπειρία των στελεχών της στον τομέα της βιομηχανίας και των κτιριακών συγκροτημάτων σε όλη την επικράτεια. Τα στελέχη που αποτελούν τον πυρήνα της Εταιρείας προέρχονται από το χώρο μεγάλων Τεχνικών Έργων και διαθέτουν μακρόχρονη εφαρμοσμένη εμπειρία στους τομείς της Μελέτης, Κατασκευής και Διοίκησης Τεχνικών Έργων.

 

Η Ι.S.A A.E απασχολεί μόνιμο Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό, με εξειδίκευση, κατάρτιση και εμπειρία. Συγχρόνως η εταιρεία χρησιμοποιεί ένα μεγάλο δίκτυο, αυστηρά επιλεγμένων συνεργατών στην εκτέλεση των έργων. Στην Ι.S.A.A.E έχουμε διαμορφώσει ένα φιλικό και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον, με επιβράβευση της υπευθυνότητας, με ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας και με ίσες ευκαιρίες για όλους. Μόνιμος στόχος της εταιρείας μας είναι, να παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της συνεχόμενη δια βίου μάθηση, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με στόχο την διατήρηση του υψηλού επιπέδου κατάρτισης των ανθρώπων μας, σε όλες τις θέσεις απασχόλησης.

 

 

 

Τομείς Δραστηριότητας

 • Σύνταξη μελετών και Σχεδιασμός
 • Ηλεκτρομηχανολογικές Εφαρμογές
 • Κτιριακά Έργα
 • Ενεργειακά & Περιβαλλοντικά Έργα
 • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
 • Διαχείριση - Διοίκηση Έργου
 • Συντήρηση Εγκαταστάσεων
 • Πιστοποίηση - Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD384
 • Πιστοποίηση - Έλεγχος Υποσταθμών Μέσης Τάσης και Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης

 

 

 

Εταιρική Πολιτική

Η εταιρική πολιτική της Ι.S.A βασίζεται στην δημιουργικότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα, την εστίαση στις απαιτήσεις των πελατών μας και την ικανότητα προσαρμογής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Πιστεύουμε στην ικανότητα, την καινοτομία και την πρωτοποριακή σκέψη. Λειτουργούμε με βάση τον κώδικα δεοντολογίας της Ι.S.A, ο οποίος μας καθοδηγεί στην διαμόρφωση ορθής επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

 

Η φιλοσοφία της εταιρείας σχετικά με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές:

 

 • Άμεση εξυπηρέτηση
 • Άριστη οργάνωση και υπευθυνότητα
 • Αποτελεσματικός προγραμματισμός και λειτουργία με διαφάνεια
 • Καινοτομία και σχεδιασμός ολοκληρωμένων λύσεων
 • Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και σταθερή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας
 • Αξιοπιστία και εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας
 • Έμφαση στην ασφάλεια στον χώρο εργασίας

 

 

 

Παροχή Μετρήσεων και Δοκιμών Εξοπλισμού Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης

Mέτρηση Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης- Λόγος Μετασχηματισμού - Αντίσταση Τυλιγμάτων - Μέτρηση Γείωσης - Διηλεκτρική Αντοχή Μονωτικού Ελαίου - Έλεγχος Πυκνωτών - Θερμογράφηση Εξοπλισμού για 'hot spots' - Έλεγχος Κατάστασης Αυτομάτων Διακοπτών - Εντοπισμός και Αποκατάσταση Βλάβης καλωδίων Μέσης Τάσης - Καθαρισμός Μονωτικού Eλαίου με διαδικασία DELAVAL - Έλεγχος Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κατά EΛΟΤ HD384.

 

 

 

Πιστοποιήσεις

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας

 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Ι.S.A με Πεδίο Εφαρμογής τη <<Μελέτη, Κατασκευή & Επίβλεψη Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας>>, έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα σύμφωνα με τα Διεθνή:

 

 • ELOT EN ISO 90001: 2015
 • ELOT EN ISO 14001: 2015
 • OHSAS 180001: 2007

 

Διαδικασία Συγκολλήσεων

 

Η Ι.S.A εφαρμόζει διαδικασία πιστοποιημένων συγκολλήσεων σωληνώσεων όλων των διαμέτρων και παχών, WELDING PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (WPQR) – TUV HELLAS σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο :

 

 • EN/ISO 15614-1-2008

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

I.S.A A.E | Τεχνική Εταιρεία
Λεωφόρος Χατζηκυριάκου 44
ΤΚ 18538, Πειραιάς

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

τηλ. 210 4290007/9
fax. 210 4290770
web. www.isa-company.gr
email. info@isa-company.gr

© Developed by Jetnet